تبلیغات
از نسل سلمان - نمایش آرشیو ها
ساخت کد موزیک آنلاین
   
   
شما افسران جوان جنگ نرم هستید؛و عرصه جنگ نرم،بصیرتی عمارگونه و استقامتی مالک اشتر وار میطلبد؛با تمام وجود خود را برای این عرصه آماده کنید.»امام خامنه ای«